Průmyslové kompresory - ITS > Energetické audity

Energetické audity

Energetický audit poskytuje důležité informace k stanovení správného profilu spotřeby stlačeného vzduchu během výrobního času. Pomůže nám definovat optimální výkon a nastavení chodu jednotlivých kompresorů.

Přičemž energetická účinnost a spotřeba elektrické energie kompresorů je nejdůležitějším parametrem při provozu technologie stlačeného vzduchu.

Během životnosti kompresoru tvoří náklady na elektřinu až 75 % celkových nákladů na výrobu stlačeného vzduchu, zatímco počáteční investice představuje jen 10-15 %. Zbývající výlohy zahrnují standardní preventivní kontroly údržby, které zajišťují základní provoz kompresorů.

Při analýze je měřen každou vteřinu proud kompresoru, tlak v systému a množství vyrobeného stlačeného vzduchu. Takový monitoring probíhá řádově několik dnů až týdnů, tak abychom získali výsledek pro přesné posouzení vašeho systému.

Audit poskytne podrobnou zprávu o: 

  • Vytížení jednotlivých kompresorů
  • Spotřebě elektrické energie
  • Tlakové křivce
  • Vyrobeném množství stlačeného vzduchu

V případě nedostatků zpracujeme návrh na zefektivnění výroby tlakového vzduchu a zkalkulujeme možné úspory. 

Co audit odhalí:

  • Nesprávnou skladbu kompresorů
  • Nesprávnou volbu dimenze potrubí
  • Odhalení přetlakování systému
  • Stavy odlehčení
  • Možné úniky
  • Úspory přímo pro vaši výrobu

Chci audit

Servisní linky

Vlajka Česká republika

Česká republika

Tel: +420 800 050 271

Vlajka Slovensko

Slovenská republika

Tel: +421 322 289 693