Průmyslové kompresory - ITS > Servis > Čištění chladičů a výměníků

Čištění tepelných výměníků a chladičů

Tepelné výměníky

Během provozu se v tepelném výměníku mohou usazovat nečistoty, jako jsou usazeniny minerálních solí, korozní produkty a organické nečistoty. Ty mohou způsobit narušení průtoku chladící kapaliny a následně snížení účinnosti přenosu tepla.

Odstranit usazené nečistoty a zlepšit výkon vašeho stroje nebo celého systému lze pomocí chemického čistění tepelného výměníku.

Během tohoto procesu se výměník připojí na čistící zařízení s čerpadlem a proplachuje se speciálním čistícím roztokem, který rozpouští usazené nečistoty a umožňuje jejich snadné odstranění. Tento postup se dle potřeby několikrát opakuje.

Vzduchové chladiče

V případě vzduchových chladičů dochází k zanášení lamel prachovými částicemi a olejovými aerosoly, které snižují jejich účinnost a celkovou životnost zařízení.

Vnější čištění vzduchových lamelových výměníků probíhá nanášením čistícího roztoku na samotné lamely a následné mechanické dočištění se provádí tlakovým oplachem.

Vnitřní okruh vzduchových chladičů se čistí proplachováním speciálním čistícím roztokem, obdobným způsobem jako při čištění výměníku.

Frekvence chemického čištění by měla být prováděna v intervalu minimálně 1x za rok.

Trubkový chladič
Deskový výměník
Chemické čištění tepelného výměníku

Provádíme čištění: 

 • deskových výměníků
 • trubkových výměníků
 • lamelových chladičů
 • chladících jednotek
  • vzduchem chlazených chillerů
  • suchých chladičů
 • výměníkových stanic
 • potrubních systémů
 • otopných systémů
 • filtračních jednotek

Výhody chemického čištění:

 • je velmi efektivní
 • obnovuje účinnost tepelných výměníků a chladičů
 • prodlužuje životnost zařízení a tepelných systémů
 • prokazatelně snižuje uhlíkovou stopu CO2
 • je šetrné k životnímu prostředí – používají se ekologicky šetrné čistící roztoky

Potřebuji servis

Servisní linky

Vlajka Česká republika

Česká republika

Tel:+420 800 050 271

Vlajka Slovensko

Slovenská republika

Tel:+421 322 289 693