Průmyslové kompresory - ITS > Servis > Čistenie chladičov

Čistenie výmenníkov tepla a chladičov

Výmenník tepla/chladič je kľúčovou súčasťou systému stlačeného vzduchu alebo samotného kompresora, ktorý slúži na prenos tepla medzi dvoma médiami.

Počas prevádzky sa vo výmenníku tepla môžu hromadiť nečistoty, ako sú usadeniny minerálnych solí, produkty korózie a organické nečistoty. Tieto nečistoty môžu spôsobiť poruchy v prúdení chladiaceho média, a tým znížiť účinnosť chladenia, čo môže viesť napríklad k prehriatiu a poškodeniu kompresora.

Chemické čistenie výmenníka tepla je proces, ktorý môže odstrániť nečistoty a zlepšiť výkon kompresora.

Počas tohto procesu sa výmenník tepla preplachuje špeciálnym čistiacim roztokom pomocou čistiaceho zariadenia s čerpadlom, ktoré rozpúšťa usadené nečistoty a umožňuje ich ľahké odstránenie. Tento proces sa podľa potreby niekoľkokrát opakuje.

Vzduchové lamelové výmenníky tepla sa chemicky čistia z vonkajšej strany nanesením chemickej látky na lamely a následným opláchnutím.

Chemické čistenie:

  • je veľmi účinné
  • umožňuje obnoviť účinnosť výmenníka tepla
  • zlepšuje výkon kompresora
  • je šetrné k životnému prostrediu – používajú sa ekologické čistiace roztoky.

Ak máte problémy s výkonom alebo prehrievaním kompresora, odporúčame vám využiť naše služby. Máme dlhoročné skúsenosti s týmto procesom a radi vám pomôžeme obnoviť výkon vášho kompresora.

Chemické čištění tepelného výměníku
Výměník po čištění
Čištění tepelných výměníků a chladičů

Potrebujem servis

Servisné linky

Vlajka Slovensko

Slovenská republika

Tel:+421 322 289 693

Vlajka Česká republika

Česká republika

Tel:+420 800 050 271