Priemyselné kompresory - ITS > Servis > Čistenie chladičov

Čistenie výmenníkov tepla a chladičov

Výmenníky tepla

Počas prevádzky sa vo výmenníku tepla môžu hromadiť nečistoty, ako sú usadeniny minerálnych solí, produkty korózie a organické nečistoty. Tie môžu spôsobiť poruchy v prúdení chladiacej kvapaliny a následne znížiť účinnosť prenosu tepla.

Odstránenie usadených nečistôt a zlepšenie výkonu stroja alebo celého systému možno dosiahnuť chemickým čistením výmenníka tepla.

Počas tohto procesu sa výmenník tepla pripojí k čistiacemu zariadeniu s čerpadlom a prepláchne sa špeciálnym čistiacim roztokom, ktorý rozpúšťa usadené nečistoty a umožňuje ich ľahké odstránenie. Tento postup sa podľa potreby niekoľkokrát opakuje.

Chladiče vzduchu

V prípade chladičov vzduchu sa lopatky upchávajú prachovými časticami a olejovými aerosólmi, ktoré znižujú ich účinnosť a celkovú životnosť zariadenia.

Vonkajšie čistenie vzduchových lopatkových výmenníkov tepla sa vykonáva nanesením čistiaceho roztoku na samotné lopatky, po ktorom nasleduje mechanické čistenie tlakovým oplachom.

Vnútorný okruh vzduchových chladičov sa čistí prepláchnutím špeciálnym čistiacim roztokom, podobne ako pri čistení výmenníka tepla.

Frekvencia chemického čistenia by sa mala vykonávať v intervale najmenej raz ročne.

Trubkový chladič
Deskový výměník
Chemické čištění tepelného výměníku

Prevádzame čistenie:

 • doskové výmenníky tepla
 • rúrkové výmenníky tepla
 • doskové chladiče
 • chladiace jednotky
  • vzduchom chladené
  • chladiče
  • suché chladiče
 • výmenníky tepla
 • potrubné systémy
 • vykurovacie systémy
 • filtračné jednotky

Výhody chemického čistenia:

 • je veľmi účinné
 • obnovuje účinnosť výmenníkov tepla a chladičov
 • predlžuje životnosť zariadení a tepelných systémov
 • preukázateľne znižuje uhlíkovú stopu CO2
 • je šetrný k životnému prostrediu – používajú sa čistiace roztoky šetrné k životnému prostrediu

Mám záujem o túto službu

Servisné linky

Vlajka Slovensko

Slovenská republika

Tel:+421 322 289 693

Vlajka Česká republika

Česká republika

Tel:+420 800 050 271