Priemyselné kompresory - ITS > Produkty > Rekuperačné systémy

Ušetrite energiu s rekuperáciou odpadového tepla

Kompresory sú v priemysle často používané na stláčanie vzduchu a ďalších plynov. Tento proces vytvára veľké množstvo tepla, ktoré je bežne odvádzané do ovzdušia alebo do chladiacej vody a je tak stratené. Približne 80-90 % vstupnej energie je možné následne využiť.

Rekuperácia odpadového tepla je veľmi efektívna:

  • Znižuje energetické náklady
  • Prispieva k zlepšeniu životného prostredia
  • Znižuje emisie skleníkových plynov

Využiť odpadové teplo je možné v mnohých priemyselných odvetviach. Napríklad výroba potravín, farmácia, chemický priemysel, energetika, automobilový priemysel a mnoho ďalších. Záleží na konkrétnej aplikácii a na tom, koľko odpadného tepla je k dispozícii.

Existujú rôzne metódy rekuperácie:

  • Na ohrev vody na účely sanitárneho alebo vykurovacieho systému
  • Na ohrev vzduchu pre ďalšie využitie v priemyselnom procese
  • Na generovanie elektriny, na pohon parnej turbíny

 

Rekuperačné jednotky môžu na ohrev vody využiť až
85-95 % vstupnej elektrickej energie.

Radi vám poradíme a vyberieme s vami to najlepšie riešenie.

Príklad úspor

Kompresor: výkon 160 kW
Ohrev vody:
z 35 °C na 55 °C
Úspory za rok:  146 131 EUR

Kompresor 160 kWVyťaženie kompresora rok/hod.8000
Aktuálny typ ohrevuTyp ohrevuplyn
Účinnosť aktuálneho ohrevu90%
Cena [ct/kWh]12
Potenciálna úspora za rok prevádzky rekuperácieEnergia [MWh/rok]1128
CO2 [t/rok]228
Úspora [€/rok]146 131

Kontaktujte nás

Predajný tím

Martn Veverka

Martin Veverka

obchodný manažér SK
Tel.: +421 911 988 899
E-mail: veverka@itstrencin.sk

Lukáš Kyselica

Lukáš Kyselica

obchodný manažér SK
Tel.: +421 904 907 139
E-mail: kyselica@itstrencin.sk