Priemyselné kompresory - ITS > Meranie únikov tlakového vzduchu

Meranie únikov stlačeného vzduchu

S rastúcimi nákladmi na energiu a servisné práce sa pre výrobné procesy stáva efektívne využívanie energie stále dôležitejším. Jedným z nástrojov, ktoré k tomuto cieľu prispievajú, je analýza a odstránenie netesností v rozvodoch stlačeného vzduchu.

Naša firma sa špecializuje na detekciu únikov stlačeného vzduchu pomocou ultrazvukového detektora. Tento detektor umožňuje automatický výpočet úniku od veľkých únikov až do 0,1 l/min.

Po meraní vám dodáme kompletnú správu podľa normy ISO 50001 s identifikáciou jednotlivých únikov a fotodokumentáciou.

Výstupom našej analýzy je:

  • Správa podľa normy ISO 50001 s identifikáciou jednotlivých únikov
  • Fotodokumentácia
  • Vyčíslené odhadované úspory po odstránení všetkých únikov

Chcem si objednať službu

Servisné linky

Vlajka Slovensko

Slovenská republika

Tel:+421 322 289 693

Vlajka Česká republika

Česká republika

Tel:+420 800 050 271