Priemyselné kompresory - ITS > Produkty > Riadiace systémy

Riadiace systémy

Kompresory sú dnes veľmi sofistikované zariadenia s celým radom unikátnych technických riešení. V záujme ich dlhodobej spoľahlivej prevádzky a obmedzenia rizika nákladných opráv vyžadujú patričnú prevádzkovú údržbu. Riešením pre monitoring kompresorových staníc sú naše riadiace systémy.

Riadiace systémy ponúkame v niekoľkých variantoch technickej úrovne, môžu byť vybavené rôznymi funkciami.

Ingersoll Rand

Základným systémom riadenia kompresorov Ingersoll Rand je prevádzkový režim Master-Slave pre celkom až 4 kompresory v zostave. Jeden zo strojov je nastavený ako riadiaci a podľa špeciálnych algoritmov riadi chod zvyšných troch strojov.

Novo dodávané kompresory Ingersoll Rand sú už štandardne osadené základným monitorovacím systémom HELIX.

 • Vlastný komunikačný modul s bezdrôtovou konektivitou (nezávislou)
 • Kontinuálne odosielanie zhromaždených prevádzkových dát do cloudového centra Ingersoll Rand
 • Dáta sú spracované a vyhodnocované
 • Vizualizácia vrátane grafickej interpretácie
 • Zasielanie základného vyhodnotenia a reportov zdarma

Vyššia úroveň riadenia je reprezentovaná riadiacimi systémami Ingersoll Rand X4i, X8i a X12i (číslica označuje maximálny počet riadených kompresorov). Tento systém pracuje so vzdialeným snímaním tlaku v rozvode tlakového vzduchu a prípadne s hodnotami prietoku tlakového vzduchu. Umožňuje stanoviť priority jednotlivých kompresorov a je schopný „učiť“ sa – vďaka tomu prevádzka kompresorovne v čase postupne zefektívňuje.

HiVision®

Špeciálnym riešením je nami vyvinutý riadiaci systém HiVisionAir®.

Umožňuje nepretržite online sledovať prevádzkové dáta aj produktivitu chodu kompresorov. Monitoruje tiež dôležité prevádzkové parametre a ich zmeny v čase vrátane inteligentnej predikcie ich ďalšieho vývoja.

Často sa nasadením systému HiVisionAir odhalí neefektivita práce technológie a vďaka prenastaveniu chodu jednotlivých kompresorov dôjde k okamžitej úspore na vstupnej energii.
Systém HiVisionAir pre svoju prevádzku nevyžaduje nevyhnutne prístup do lokálnej počítačovej siete zákazníka – monitorovacia jednotka je vybavená GSM modulom, ktorý zaisťuje potrebnú dátovú konektivitu.

 • Komplexný náhľad na celkový stav výroby stlačeného vzduchu
 • Vyhodnotenie ekonomiky prevádzky
 • Práca so servisnými plánmi pre jednotlivé zariadenia
 • Porovnanie stavu motohodín na zariadení
 • Odosielanie upozornení (SMS, email) o nutnosti servisu
 • Varovné hlásenia pre limitné hodnoty prevádzkových parametrov (teplota oleja, vibrácie, poruchové stavy a pod.).

Vykonávame tiež kalkuláciu očakávateľných prevádzkových úspor, ktoré by bolo možné docieliť lepším riadením prevádzky kompresorov.

Kontaktujte nás

Predajný tím

Martn Veverka

Martin Veverka

obchodný manažér SK
Tel.: +421 911 988 899
E-mail: veverka@itstrencin.sk

Lukáš Kyselica

Lukáš Kyselica

obchodný manažér SK
Tel.: +421 904 907 139
E-mail: kyselica@itstrencin.sk