Priemyselné kompresory - ITS > Energetické audity

Energetické audity

Energetická účinnosť a spotreba elektrickej energie kompresorov je najdôležitejším parametrom pri prevádzke technológie stlačeného vzduchu. Behom životnosti kompresora tvorí náklady na elektrinu až 75 % celkových nákladov na výrobu stlačeného vzduchu, zatiaľ čo počiatočná investícia predstavuje iba 10-15 %.  Zostávajúce náklady zahrnujú štandardné preventívne kontroly údržby, ktoré zaisťujú základnú prevádzku kompresorov.

Energetický audit nám poskytne dôležité informácie k stanoveniu správneho profilu spotreby stlačeného vzduchu behom výrobného času a pomôže nám definovať optimálnu veľkosť a nastavenie chodu jednotlivých kompresorov. 

Pri analýze sa zaznamenáva každá sekunda činnosti kompresora, tlak v systéme a zároveň sa zaznamenáva množstvo vyrobeného stlačeného vzduchu. Takýto monitoring prebieha rádovo niekoľko dní až týždňov, tak aby sme získali výsledok pre presné posúdenie vášho systému.

Audit poskytne podrobnú správu o:

  • Vyťaženie jednotlivých kompresorov
  • Spotrebe elektrickej energie
  • Tlakové krivke
  • Vyrobenom množstve stlačeného vzduchu

V prípade nedostatkov spracujeme návrh na zefektívnenie výroby tlakového vzduchu a skalkulujeme možné úspory.

Čo audit odhalí:

  • Nesprávnu skladbu kompresorov
  • Nesprávnu voľbu dimenzie potrubia
  • Odhalenie pretlakovania systému
  • Stavy odľahčenia
  • Možné úniky
  • Úspory priamo pre vašu výrobu

Potrebujem audit

Servisné linky

Vlajka Slovensko

Slovenská republika

Tel: +421 322 289 693

Vlajka Česká republika

Česká republika

Tel: +420 800 050 271