Průmyslové kompresory - ITS > Úspora energie

Tipy pro úsporu elektrické energie při výrobě stlačeného vzduchu

Měření úspory energie

Kompresory jsou nezbytnou součástí téměř každé výrobní společnosti ve všech odvětvích průmyslu. Výroba stlačeného vzduchu však spotřebuje velké množství elektrické energie, která představuje nemalé finanční prostředky a tvoří stále větší část nákladů na provoz. Existuje několik možností, jak snížení spotřeby dosáhnout. Rekuperace odpadního tepla Jednou z možností, jak ušetřit náklady za elektrickou energii je rekuperací odpadního tepla. Věděli […]