Průmyslové kompresory - ITS > Úspora energie

Časté problémy kompresoroven: Jak efektivně využít nadbytečné teplo

Řešení vzduchotechniky v kompresorovně

Větrání kompresorovny hraje klíčovou roli v zajištění efektivního a bezpečného provozu kompresorů a ostatních zařízení v kompresorovně. Správné větrání zajišťuje odvod tepla vznikajícího během komprese stlačeného vzduchu, čímž přispívá k delší životnosti zařízení a optimalizaci jeho výkonu. Ať už se bavíme o kompresoru nebo sušiči, který bývá nedílnou součástí většiny kompresoroven, jedná se o zařízení, […]

Tipy pro úsporu elektrické energie při výrobě stlačeného vzduchu

Měření úspory energie

Kompresory jsou nezbytnou součástí téměř každé výrobní společnosti ve všech odvětvích průmyslu. Výroba stlačeného vzduchu však spotřebuje velké množství elektrické energie, která představuje nemalé finanční prostředky a tvoří stále větší část nákladů na provoz. Existuje několik možností, jak snížení spotřeby dosáhnout. Rekuperace odpadního tepla Jednou z možností, jak ušetřit náklady za elektrickou energii je rekuperací odpadního tepla. Věděli […]