Sušiče tlakového vzduchu Zephyr

Logo Zephyr

Na zaistenie aj tých najprísnejších požiadaviek našich zákazníkov ponúkame ucelený sortiment sušičiek tlakového vzduchu Zephyr.

Vo väčšine výrobných aplikácií je absolútne nevyhnutné zaistiť kvalitu vyrábaného tlakového vzduchu pre ochranu koncových zariadení, ktoré spotrebúvajú tlakový vzduch. Tiež je potrebné zamedziť znižovaniu kvality vyrábaných produktov, či degradácii samotného distribučného systému tlakového vzduchu. Všetok nasávaný vzduch obsahuje nežiaduce nečistoty, napríklad vodu, pevné častice či olejové aerosóly. Sušičky vzduchu Zephyr zaisťujú, aby bol obsah týchto nežiaducich látok na výstupe z kompresorovej stanice minimalizovaný alebo rovný nule.

Kontaktujte nás

Predajný tím

Martin Veverka, obchodní manažer SK

Martin Veverka

obchodný manažér SK
Tel.: +421 911 988 899
E-mail: veverka@itstrencin.sk

Lukáš Kyselica

Lukáš Kyselica

obchodný manažér SK
Tel.: +421 904 907 139
E-mail: kyselica@itstrencin.sk