Priemyselné kompresory - ITS > Reference > Úspora 40 % nákladov vďaka novej kompresorovni

Úspora 40 % nákladov vďaka novej kompresorovni

Vďaka novo inštalovanej kompresorovni Zephyr sa za prvé tri mesiace prevádzky podarilo ušetriť 40% nákladov na dodávku tlakového vzduchu. Navyše výrazne ubudlo zákazníckych reklamácií spôsobených nekvalitou tlakového vzduchu, ktorý zákazník predtým odoberal z externého zdroja.
realizace kompresorové stanice

Informácie o zákazke

Rok realizácie: 2020
Lokalita: Kladno
Priemyselné odvetvie: strojárstvo
Technológia:

Popis zákazky

Zákazník, ktorý odoberal stlačený vzduch od externého dodávateľa sa dlhodobo stretával s rastúcou cenou tlakového vzduchu (zdražovanie aj niekoľkokrát ročne). Problémom boli aj časté výkyvy v kvalite dodávaného tlakového vzduchu, najmä jeho nežiaducou vlhkosťou.

Na stanovenie optimálnej zostavy kompresorovej technológie sme vykonali komplexný energetický audit, meranie dodávok tlakového vzduchu (prietok, tlak, tlakový rosný bod) a jeho vyhodnotenie. Súčasťou našej ponuky bol aj výpočet návratnosti investície. Pre novú kompresorovňu sme tiež určili najvhodnejšie priestory na umiestnenie.

Inštaláciou nových kompresorov Zephyr bolo dosiahnuté zníženie nákladov na dodávku tlakového vzduchu o 40% za prvé 3 mesiace prevádzky a poklesu zákazníckych reklamácií spôsobených nekvalitou tlakového vzduchu o 100% – úspory rádovo desaťtisícov Sk/mesiac. Navyše je novo využívané odpadové teplo pre temperovanie skladových priestorov – v zimnom období sú plne využívané a teraz nie je nutné ich extra vykurovať, čím vznikla ďalšia finančná úspora viac ako 1/2 mil Sk za rok.

Vďaka vzdialenému dohľadu dodávateľom je prevádzka kompresorovne bezobslužná.

Celková ekonomická návratnosť projektu – 18 mesiacov od uvedenia do prevádzky!