Priemyselné kompresory - ITS > Reference > Efektívny prechod na ekologické chladenie Carrier AquaSnap

Efektívny prechod na ekologické chladenie Carrier AquaSnap

Pre najväčšieho európskeho dodávateľa kompletných strešných riešení sme zefektívnili výrobný proces a vypracovali optimalizáciu priemyselného chladenia na novú, ekologickejšiu a prevádzkovo vysoko úspornú radu chillerov.
AquaSnap Carrier

Informácie o zákazke

Rok realizácie :                         2024
Lokalita:                                     Južné Slovensko
Priemyslové odvetvie :            stavebný priemysel

Technológie:

  • Carrier AquaSnap 30RB- 160R
  • prerábka potrubného pripojenia dopojenie technológií, elektrické dopojenie, technická dokumentácia, likvidácia starej technológie

Popis zákazky

Zadanie bolo, aby sa výmena v žiadnom prípade nedotkla výrobného procesu. Nami navrhnuté zariadenia Carrier AquaSnap 30RB- 160R s čerpadlom spĺňali požiadavky na dostatočnú dodávku chladiacej vody pre konkrétne výrobné a technologické procesy. Zariadenia sú oproti starým chillerom viac výkonné zároveň majú ďaleko menšie prevádzkové náklady hlavne v spotrebe elektrickej energie.

Inštaláciu naša spoločnosť zabezpečovala kompletne na kľuč. Potrubné aj elektroinštalačné práce sme citlivo naplánovali, aby nedošlo k žiadnej prekážke pri výrobe. K zariadeniam sme dodali všetky potrebné dokumentácie rovnako certifikáciu o ekologickej úspore CO2.

Naši servisní technici teraz zabezpečujú servis pre našou spoločnosťou dodanú existujúcu kompresorovú stanicu a nové priemyselné chladenie.

Túto výhodu zákazník ocenil a naša spolupráca v technologickom zabezpečení jeho výroby naďalej pokračujeme.

Leták Carrier AquaSnap 30RB