Priemyselné kompresory - ITS > Reference > Zvýšenie chladiaceho výkonu: automatizovaná technológia Carrier

Zvýšenie chladiaceho výkonu: automatizovaná technológia Carrier

Pre nášho významného zákazníka v automobilovom priemysle, ktorý sa zaoberá pokovovaním materiálov, sme implementovali rozšírenie technológie výroby chladiacej vody od spoločnosti AHI Carrier s chladiacim výkonom 636 kW.
Vzduchem chlazený chiller Carrier

Informácie o zákazke

Lokalita:                                  Juhomoravský kraj (CZ)
Priemyselné odvetvie:      Automobilový priemysel
Technológia:                        1x Vzduchom chladený chladiaci agregát AHI Carrier 30XB0600 (chladiaci výkon 636 kW)

Popis zákazky

Pri výbere vhodnej technológie kládol zákazník veľký dôraz na celkovú stabilitu teploty chladiacej vody a zároveň na nízku spotrebu energie. Na tento účel bol navrhnutý nový vzduchom chladený chladič od spoločnosti Carrier s chladiacim výkonom 663 kW, ktorý bol pripojený spolu so suchým chladičom.

Takto navrhnutý systém poskytne zákazníkovi potrebné zvýšenie chladiaceho výkonu a zároveň konštantnú teplotu chladiacej vody vo všetkých ročných obdobiach.

Vzduchom chladený chladič má veľmi dobrú účinnosť z hľadiska spotreby energie na 1 kW chladenia vďaka kompresorom, ktoré sú vybavené frekvenčnými meničmi.

Kombinácia voľného chladenia s aktívnym vzduchom chladeným chladičom predstavuje značnú úsporu. V zime sa na výrobu chladiacej vody používa primárne suchý chladič, ktorý v porovnaní so vzduchom chladeným chladičom nespotrebuje takmer žiadnu elektrickú energiu.

Výhodou celého riešenia je plne automatická regulácia, ktorá zabezpečuje konštantnú teplotu chladiacej vody počas všetkých ročných obdobiach.