Priemyselné kompresory - ITS > Reference > Inovácia systému stlačeného vzduchu s kompresorom Ingersoll Rand pre mliekarenský priemysel

Inovácia systému stlačeného vzduchu s kompresorom Ingersoll Rand pre mliekarenský priemysel

Pre nášho klienta sme implementovali moderný kompresor Ingersoll Rand s integráciou systému HELIX, aby sme zabezpečili efektívnu prevádzku a dlhodobú životnosť. Naše riešenie poskytuje bezkonkurenčnú 5-ročnú záruku a optimalizované výrobné procesy.
Frekvenčne riadený kompresor pre potravinársky priemysel

Informácie o zákazke

Rok realizácie:                                              2024
Lokalita:                                                        Bánovce nad Bebravou
Priemyslové odvetvie:                                 Potravinárstvo

Technológie:

  • 1x kompresor Ingersoll Rand RSe55n s 5-ročnou zárukou
  • kondenzačný sušič
  • filtrácia stlačeného vzduchu
  • vzduchotechnika
  • vybudovanie potrubného pripojenia dopojenie technológií, prerábka pripojenia, elektrické dopojenie, inštalácia prietokovej sondy na meranie reálnej výroby stlačeného vzduchu

Popis zákazky

Zákazník plánoval investici do novej technológie stlačeného vzduchu ako náhradu za existujúci kompresor, na ktorom bolo nevyhnutné zabezpečiť generálnu opravu. Po analýze existujúceho stavu a konzultáciách sme navrhli nový kompresor Ingersoll Rand RSe55n s frekvenčným riadením a zabudovaným systémom HELIX.

Výkon kompresora bol navrhnutý s dostatočnou rezervou pre očakávanú vyššiu spotrebu stlačeného vzduchu vo výrobe. Zákazník dostal na nový kompresor bezkonkurenčnú 5-ročnú záruku bez potreby generálnej opravy.

Ďalej sme navrhli nové rozvody stlačeného vzduchu. Na zabezpečenie odvodu tepla z kompresorovej stanice sme nainštalovali vzduchotechniku, aby sme zabezpečili hladkú prevádzku a životnosť zariadení.

Pre lepšiu kontrolu a celkový prehľad výroby stlačeného vzduchu sme na požiadavku zákazníka nainštalovali do systému prietokovú sondu VA 500 online monitor v PC. Celú dodávku technológie a inštalácie, ktorá zahŕňala aj elektrické pripojenie zariadení, sme realizovali vo veľmi krátkom čase a počas prestojov vo výrobe u zákazníka.

Vzhľadom na citlivosť výrobných procesov, ktoré sú tradične dôležité pre vysokú kvalitu výrobkov spoločnosti Milsy Inc. bolo dôležité zabrániť prerušeniu výrobného procesu.